บทความ

ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความเข้าใจทั่วไป

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ

สวทล. จัดอบรม เรื่อง “ชีววิทยาทางทะเล” ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

สวทล. จัดกิจกรรมทบทวนแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ

สวทล. ให้การต้อนรับบุคลากรจากโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย จังหวัดชลบุรี

SCG ผนึกกำลังความร่วมมือกับ สวทล. มอบบูธนิทรรศการโครงการ “รักษ์ทะเล” เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องปะการังและการฟื้นฟูแนวปะการังให้กับประชาชน

สวทล. ร่วมจัด𝐍𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐁𝐚𝐧𝐠𝐬𝐚𝐞𝐧 𝐀𝐪𝐮𝐚𝐫𝐢𝐮𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟑

สวทล. รับมอบเงินสนับสนุนจาก บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)

สวทล. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงพยาบาล 199 ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

สวทล. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ อนุกรมวิธานของปะการังแข็ง (𝐇𝐚𝐫𝐝 𝐂𝐨𝐫𝐚𝐥 𝐓𝐚𝐱𝐨𝐧𝐨𝐦𝐲 𝐖𝐨𝐫𝐤𝐬𝐡𝐨𝐩)

สวทล. ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับสวนสัตว์เปิดเขาเขียว องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายงานสถานการณ์ น้ำทะเลเปลี่ยนสี