บทความ

โครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ห้วงเวลาหนึ่ง ณ บางแสน อควาเรียม”

เชิญประกวดภาพถ่าย “ห้วงเวลาหนึ่ง ณ บางแสน อควาเรียม” (One Moment In The Bangsaen Aquarium) เพื่อเฉลิมฉลองในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 40 ปี

ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความเข้าใจทั่วไป

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ

สวทล. จัดอบรม เรื่อง “ชีววิทยาทางทะเล” ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

สวทล. จัดกิจกรรมทบทวนแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ

สวทล. ให้การต้อนรับบุคลากรจากโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย จังหวัดชลบุรี

SCG ผนึกกำลังความร่วมมือกับ สวทล. มอบบูธนิทรรศการโครงการ “รักษ์ทะเล” เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องปะการังและการฟื้นฟูแนวปะการังให้กับประชาชน

สวทล. ร่วมจัด𝐍𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐁𝐚𝐧𝐠𝐬𝐚𝐞𝐧 𝐀𝐪𝐮𝐚𝐫𝐢𝐮𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟑

สวทล. รับมอบเงินสนับสนุนจาก บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)

สวทล. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงพยาบาล 199 ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม